Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Barn og unge med spesielle behov

Østre Toten kommune tilrettelegger for barn og unge med spesielle behov.

  • Barnehage og skole informerer om hvordan de tilrettelegger og sørger for et godt tilbud for ditt/deres barn.
  • For barn som ikke har startet i barnehage eller skole kontaktes helsestasjon. De vil informere om helsestasjonens, og kommunens øvrige tilbud. De hjelper deg å komme i kontakt med Tildeling og koordinering dersom barnet/ungdommen har store og sammensatte behov. Habiliteringskoordinator har stor kunnskap  om kommunens tilrettelegging for barn og unge med store og sammensatte behov. Vi er opptatt av støtte og hjelp til foreldre og søsken. Sammen snakker vi om hva som er/vil bli deres viktigste behov

Kontaktinformasjon 

  • Skolekontoret  Telefon: 61 14 15 00 (sentralbordet) 
  • Barnehagekontoret  Telefon: 61 14 15 00 (sentralbordet)
  • Helsestasjon Telefon: 61 14 16 46
  • Tildelingsenheten  Telefon: 948 60 733 
Fant du det du lette etter?