Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Barn og unge med spesielle behov

Østre Toten kommune tilrettelegger for barn og unge med spesielle behov.

  • Barnehage og skole informerer om hvordan de tilrettelegger og sørger for et godt tilbud for ditt/deres barn.
  • For barn som ikke har startet i barnehage eller skole kontaktes helsestasjon. De vil informere om helsestasjonens, og kommunens øvrige tilbud. De hjelper deg å komme i kontakt med Tildeling og koordinering dersom barnet/ungdommen har store og sammensatte behov. Habiliteringskoordinator har stor kunnskap  om kommunens tilrettelegging for barn og unge med store og sammensatte behov. Vi er opptatt av støtte og hjelp til foreldre og søsken. Sammen snakker vi om hva som er/vil bli deres viktigste behov

Kontaktinformasjon 

  • Skolekontoret  Telefon: 61 14 15 00 (sentralbordet) 
  • Barnehagekontoret  Telefon: 61 14 15 00 (sentralbordet)
  • Helsestasjon Telefon: 61 14 16 46
  • Tildelingsenheten  Telefon: 948 60 733