Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kommunal fysio- og ergoterapitjenester

Den kommunale Fysio- og ergoterapitjenesten er delt i to team. Et team som arbeider med barn/unge og et team som arbeider med voksne (18+).

Fysioterapi og ergoterapi er klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.

  Gjennom tverrfaglig samarbeid med flere andre aktører samhandler fysioterapeuten og ergoterapeuten for at innbyggeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det tilrettelegges for at innbyggeren kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser.

  I tillegg til individuell oppfølging tilbyr vi flere typer grupper, blant annet fallforebyggende gruppe for eldre og bassenggruppe for barn med nedsatt funksjonsevne.

  Våre verdier er aktivitet, deltagelse og mestring.

  Våre oppgaver

  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Habilitering/ rehabilitering
  • Utredning/ diagnostisering/ behandling
  • Kartlegging og veiledning
  • Faglig ansvar for hjelpemidler

  Målgrupper

  • Barn/ unge
  • Personer med begynnende eller varig funksjonssvikt
  • Personer med behov for Habilitering/Rehabilitering
  • Hjemmeboende eldre
  • Eldre i institusjon

  Søknadsskjemaer

  Følg gjerne Totenterapeutene på Facebook.

  Hege Kathinka Trætteberg
  Leder
  E-post
  Telefon 905 40 070
  Mobil 905 40 070
  Tone Halås Barkhald
  Fysioterapeut - barn og unge
  E-post
  Telefon 468 59 791
  Mobil 468 59 791
  Stian Håheim
  Fysioterapeut - barn, unge og voksne
  E-post
  Telefon 907 80 976
  Mobil 907 80 976
  Kristine Kronborg
  Fysioterapeut - voksne
  E-post
  Telefon 916 59 649
  Mobil 916 59 649
  Kristin Jess-Bakken
  Ergoterapeut (voksne) - hørselskontakt
  E-post
  Telefon 468 58 549
  Mobil 468 58 549
  Kaja Moen
  Fysioterapeut - barn, unge og voksne
  E-post
  Telefon 913 98 557
  Mobil 913 98 557
  Marthe Bjerke
  Ergoterapeut (voksne) - synskontakt
  E-post
  Telefon 480 63 759
  Mobil 480 63 759
  Hege Fassbender Paulsen
  Fysioterapeut - barn og unge
  E-post
  Telefon 907 36 358
  Mobil 907 36 358
  Mari Haakonsen Alnæs
  Ergoterapeut - barn, unge og voksne
  E-post
  Telefon 907 46 758
  Mobil 907 46 758

  Åpningstider

  Mandag til fredag

  08:00 - 15:00

  Kontakt oss på mobil

  482 04 214

   

  Adresse

  Besøksadresse

  Slettavegen 54

  2850 Lena