Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kommunal fysio- og ergoterapitjenester

Den kommunale Fysio- og ergoterapitjenesten er delt i to team. Et team som arbeider med barn/unge og et team som arbeider med voksne (18+).

Fysioterapi og ergoterapi er klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon.

Gjennom tverrfaglig samarbeid med flere andre aktører samhandler fysioterapeuten og ergoterapeuten for at innbyggeren skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det tilrettelegges for at innbyggeren kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser.

I tillegg til individuell oppfølging tilbyr vi flere typer grupper, blant annet fallforebyggende gruppe for eldre og bassenggruppe for barn med nedsatt funksjonsevne.

Våre verdier er aktivitet, deltagelse og mestring.

Våre oppgaver

  • Forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Habilitering/ rehabilitering
  • Utredning/ diagnostisering/ behandling
  • Kartlegging og veiledning
  • Faglig ansvar for hjelpemidler

Målgrupper

  • Barn/ unge
  • Personer med begynnende eller varig funksjonssvikt
  • Personer med behov for Habilitering/Rehabilitering
  • Hjemmeboende eldre
  • Eldre i institusjon

Søknadsskjemaer

Følg gjerne Totenterapeutene på Facebook.

Hege Fassbender Paulsen
Fysioterapeut - barn og unge
E-post
Telefon 907 36 358
Mobil 907 36 358
Tone Halås Barkhald
Fysioterapeut - barn og unge
E-post
Telefon 468 59 791
Mobil 468 59 791
Stian Håheim
Fysioterapeut - barn, unge og voksne
E-post
Telefon 907 80 976
Mobil 907 80 976
Kristine Kronborg
Fysioterapeut (voksne) - synskontakt
E-post
Telefon 916 59 649
Mobil 916 59 649
Kristin Jess-Bakken
Ergoterapeut (voksne) - hørselskontakt
E-post
Telefon 468 58 549
Mobil 468 58 549
Kaja Moen
Fysioterapeut - barn og unge
E-post
Telefon 913 98 557
Mobil 913 98 557
Marthe Bjerke
Ergoterapeut
E-post
Telefon 480 63 759
Mobil 480 63 759
Ingrid Sandnes Williamsen
Fysioterapeut
E-post
Telefon 482 04 214

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 16:00

Kontakt oss på mobil

482 04 214

Adresse

Besøksadresse

Sykehjemsvegen 18

2850 Lena