Østre Toten kommune

Viktig melding - aktivitetskalenderen

Alle arrangement er avlyst inntil videre. Helsedirektoratet har i forbindelse med koronavirusutbruddet lagt ned forbud mot kulturarrangementer med mer. SE OGSÅ: Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet

Aktuelt fra Østre Toten