Østre Toten kommune

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • 08.01.2019 Høring - flytting av master ved Labo
    I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.
  • 03.01.2019 Månedlig fakturering
    Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det.
  • 04.01.2019 Tømmekalender 2019
    Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil...