Østre Toten kommune

Politikk og organisasjon

Hva skjer i Østre Toten?

Aktuelt fra Østre Toten

  • Politiske møter
    På grunn av dataangrepet mot kommunens datasystemer er møteportalen nede. Til møteportalen er oppe igjen, finner du oversikt over politiske møter...
  • Overvåking av artsmangfold i kulturlandskapet
    Sommeren 2021 vil NIBIO gjennomføre kartlegging av humler og hekkende fugler i kulturlandskapet i Østre Toten. Dette kan gjøre at det observeres...
  • Årets 17. mai-program
    Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år.