Østre Toten kommune

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

Alle analyser viser at algene i Mjøsa ikke er giftproduserende.

Det er påvist tilfeller av meslinger flere steder i Norge den siste tiden, og det er en del spørsmål fra publikum om dette etter alle avisoppslagene.

Vi kan ikke garantere for badetemperaturene, men vannprøver tatt tirsdag 4. juni viser at kvaliteten på badevannet er bra ved alle de offentlige strendene langs Mjøsa i Østre Toten. Det er altså bare å hoppe uti, hvis du hæler!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Det har vært utrolig mange som har vist interesse for å leie EL-sykkel i 14 dager på utstyrssentralen.

Det har blant annet hersket usikkerhet rundt når grønnsaksdyrkere kan benytte vann fra Mjøsa til vanning etter at avløpsrenseanlegget på Skreia brant ned før jul, og urenset avløpsvann har rent ut i Mjøsa fram til og med 19. mars. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai.

Bedre skatteinngang er med på å gi et overskudd i regnskapet for 2018 i Østre Toten kommune. Regnskapet viser et overskudd på 15 millioner kroner. Resultatet kommer først og fremst av større skatt/inntektsutjamning med 10 millioner kroner.

Les mer i årsrapporten (PDF, 3 MB).

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Fant du det du lette etter?