Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Betjening av telefoner.

Det er sju søkere til kommunedirektørjobben i Østre Toten kommune.

Frist for å komme med merknader til planforslag er 15. april 2020. MERK: Folkemøtet 17. mars ble avlyst på grunn av koronavirus-utbruddet! Her ser du hva som ville blitt gjennomgått på det åpne folkemøtet. Les mer her!

Kunngjøring av endelig vedtatt plan.

Åpningstider mottak:

Søknadsfrist er 1. april.

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Både regjeringen og næringslivet engasjerer seg sterkt for å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet. For å drive bedriftsoppfølging ønsker vi å kartlegge det lokale næringslivet.

Stengte barnehager og skoler utgjør en endret hverdag for barn, unge og foreldre i Østre Toten kommune.

Her finner du vedtatt årsbudsjett 2020, handlingsprogram 2020-2023 og økonomiplan for 2020-2023.