Østre Toten kommune

Lese av vannmåler

Det er tid for å lese av vannmåleren. For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling. Les mer!


Slamtømmingen av private avløpsanlegg, hovedsakelig i Kolbu, er forsinket og vil ikke bli gjort før over nyttår. I Kraby-området gjenstår også noe tømming. Her ser det ut til at tømming vil kunne skje før nyttår, i uke 51.

Det er mange som lurer på hvordan det blir på nye Labo – derfor inviterer vi til åpen dag 9. januar!

Nå foreligger formannskapets innstilling etter møtet 27. november. Denne skal ligge ute til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling den 11. desember.

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, har Østre Toten kommune tatt i bruk SMS-varsling.

Tømming slamavskillere: Nordlia, Kapp, Sletta-Lena, Totenvika, Skreia, Øverskreien-Lensbygda, Starum-Bilitt, Sisselrotkampen, Ytre Kolbu, Øvre Kolbu, Kolbu, Totenåsen, Kraby-Stange.

Status per oktober 2019.

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene. Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!