Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Som en del av en kommunal tiltakspakke ifbm. korona utlyses en ekstraordinær støtte til lag, foreninger og arrangører. Potten skal bidra til å dekke tapte inntekter/økte utgifter som følge av korona.

SI DIN MENING! Vi evaluerer vårt arbeid med covid-19, og takker for alle svar vi allerede har fått.

Vi ønsker enda flere tilbakemeldinger, og undersøkelsen vil være åpen til og med søndag 4. oktober.

Hvordan mener du kommunen har håndtert koronapandemien så langt? Har du fått den informasjonen du har hatt behov for?

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

Læringssenteret på Lena tilbyr norskkurs for innvandrere til følgende tider:

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen.

Alle elever ønskes vel møtt til nytt skoleår mandag 17. august til følgende tider:

Det utlyses kr. 250 000,- kroner rettet mot profesjonelle kunst- og kulturaktører/arrangører, til utvikling av nye tiltak og aktiviteter for kulturlivet. Målet er å stimulere til og sikre utvikling og gjennomføring av tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres innenfor gjeldende rammevilkår og smittevernregime som målgruppe.

På grunn av situasjonen knyttet til koronautbruddet blir det store endringer for årets folkehelsedager.