Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Provisorisk renseanlegg på branntomta for Skreia avløpsrenseanlegg er startet opp, og renseprosessen vil i løpet av uken fungere slik at avløpsvannet blir renset på nivå som før brannen.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge, musikk og idrett.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Sosiale medier og media for øvrig brukes til å debattere saken. Nedenfor er det svar på noen av disse innleggene.

Se handlingsprogram for 2019 - 2022 og budsjett 2019 med kommunestyrets budsjettvedtak i digital versjon.

Velkommen til foreldreforberedende kurs.

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil tømmekalenderen for 2019 av praktiske årsaker bli delt ut på nyåret. Tømmeappen Min renovasjon vil fungere som normalt.

Relevant link:

Fant du det du lette etter?