Østre Toten kommune

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med budsjett 2021.

Kommunedirektørens rapport per tredje kvartal omfatter økonomi og sykefravær.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?

Tiden nærmer seg den årlige vannmåleravlesingen.

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud har lagt fram forslag til budsjett 2021 og Handlingsprogram og Økonomiplan for 2021-2024. Her kan du også se den digitale utgaven av forslaget.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.