Østre Toten kommune

Det har vært en alvorlig voldshendelse i et bolighus på Kapp i dag. Dette er en tragisk hendelse som berører et helt lokalsamfunn.

Foresatte til barn i skolen har i dag fått melding. Det oppfordres til at vi tar vare på hverandre, og snakker med barna på en skånsom måte.

Er det ønskelig å komme i kontakt med kommunens kriseteam, ring 480 27 563.

Det har vært en alvorlig voldshendelse i et bolighus på Kapp. Rådmannen har satt krisestab.

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene. Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter:

...til foreldre, foresatte og ansatte i barnehager og skoler i Østre Toten.

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

Bedre skatteinngang er med på å gi et overskudd i regnskapet for 2018 i Østre Toten kommune. Regnskapet viser et overskudd på 15 millioner kroner. Resultatet kommer først og fremst av større skatt/inntektsutjamning med 10 millioner kroner.

Les mer i årsrapporten (PDF, 3 MB).