Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Kommunen inviterer alle som bor eller jobber i Østre Toten til å delta gratis i årets Sykle til jobben-aksjon, som starter 20. april. All aktivitet teller, og alle kan delta – enten du faktisk sykler til jobben, går deg en tur eller har en aktiv pause på hjemmekontoret.

På grunn av dataangrepet mot kommunens datasystemer er møteportalen nede. Til møteportalen er oppe igjen, finner du oversikt over politiske møter og sakspapirer i denne artikkelen.

Vi viser til informasjonen vi har gått ut med i dag (onsdag 31. mars) om at data har havnet på «det mørke nettet».

Dersom noen av våre innbyggere har spørsmål i forbindelse med dette, kan de ta kontakt med oss ved å ringe 469 28 214.

I dag sendes det ut et brev til alle innbyggere over 16 år. Brevet sendes digitalt. De som ikke leser brevet digitalt, vil få det fysisk i sin postkasse om noen dager.

Vi har i dag, 29. mars, sendt ut følgende pressemelding:

Østre Toten Kommune har blitt tildelt 1.370.581 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Endret planforslag er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 28. april.

Planforslaget er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 5. mai 2021.

Slik det ser ut akkurat nå er muligheten for at det åpnes opp for 17. mai-arrangementer sentralt og lokalt liten.