Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt.

Vi følger rådene fra nasjonale myndigheter.

Østre Toten kommune trenger flere meddommere. Har du lyst til å ta oppgaven? Da må du melde deg innen 1. april.

Offentlig ettersyn og høring av planforslag.

Les mer her!

Salg av Bjørnsgård skoletomt.

Søknadsfrist er 1. april.

Her finner du vedtatt årsbudsjett 2020, handlingsprogram 2020-2023 og økonomiplan for 2020-2023.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har gitt råd for å forebygge smitte. Disse er allmenngyldige og vil virke på vanlig sesonginfluensa som vi også nå er inne i.

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten og foregår på Skreia helsestasjon.

Læringssenteret arrangerer Norskprøve for voksne innvandrere 11. og 12. mars 2020.