Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Det har vært utrolig mange som har vist interesse for å leie EL-sykkel i 14 dager på utstyrssentralen.

Informasjon til deg som skal ta norskprøve for voksne innvandrere i Østre Toten kommune.

Det har blant annet hersket usikkerhet rundt når grønnsaksdyrkere kan benytte vann fra Mjøsa til vanning etter at avløpsrenseanlegget på Skreia brant ned før jul, og urenset avløpsvann har rent ut i Mjøsa fram til og med 19. mars. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai.

Bedre skatteinngang er med på å gi et overskudd i regnskapet for 2018 i Østre Toten kommune. Regnskapet viser et overskudd på 15 millioner kroner. Resultatet kommer først og fremst av større skatt/inntektsutjamning med 10 millioner kroner.

Les mer i årsrapporten (PDF, 3 MB).

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Mottatte listeforslag til kommunestyrevalget i Østre Toten kommune:

Østre Toten kommune innfører telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger fra mandag 1. april 2019 til 17. mai 2019, eller inntil ny annonsering. Se liste over kommunale veger med aksellastrestriksjoner.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Fant du det du lette etter?