Østre Toten kommune

Fra og med tirsdag 10. juli klokken 12 er det på nytt fattet vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og utmark i hele Østre Toten kommune. Forbudet gjelder alle former for brenning og grilling. Tilrettelagte bålplasser kan heller ikke benyttes. Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

På grunn av ferieavvikling blir det noe reduserte tjenester.

Kompetanseløftet er et forsøk som skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

For perioden 25.  – 29. juni og perioden 1. – 10. august

Tilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Etter at vi innførte nytt sentralbord har det oppstått en del utfordringer.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Nå kan du gå inn på http://labo.byggefilm.no/ og følge med på byggingen av vårt nye helse- og omsorgssenter. Hver dag legges det ut et nytt bilde.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. 

Fant du det du lette etter?