Østre Toten kommune

Planforslaget er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 14. april 2021.

Status pr 23. februar 2021: Mange i Vestvegen/Lund-området har nå bestilt fibertilknytning, men det er fortsatt åpent for at flere tegner avtale.

... for Orkla Confectionery & Snacks, Skreia.

Du må søke innen fristen 1. mars for å oppfylle rett til barnehageplass.

Viktig informasjon om endringer av plasstørrelser i SFO for skoleåret 2021/2022. Les mer om endringene.

På grunn av dataangrepet mot kommunens datasystemer er møteportalen nede. Til møteportalen er oppe igjen, finner du oversikt over politiske møter og sakspapirer i denne artikkelen.

Espen Granberg Johnsen (44 år) har i dag (mandag 15. februar) sin første arbeidsdag som kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Langtidsbeboere ved Labo og Fjellvoll er nå fullvaksinerte og det betyr at vi kan åpne noe for mer besøk.

Grunnet dataangrep mot Østre Toten kommune, er helsestasjonens timelister nede.