Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Velkommen til foreldreforberedende kurs.

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil tømmekalenderen for 2019 av praktiske årsaker bli delt ut på nyåret. Tømmeappen Min renovasjon vil fungere som normalt.

Relevant link:

...etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann. Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg.

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Jodtabletter er i reseptfritt salg. Helsedirektoratet anbefaler at voksne under 40 år, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme.

Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2019 - 2022 og budsjett 2019 ble 28. november behandlet i formannskapet. 12. desember blir det behandlet i kommunestyret.

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling.

Fant du det du lette etter?