Østre Toten kommune

Rådmannen har lagt fram Handlingsprogram 2020 - 2023 med Økonomiplan for 2020 - 2023 og Årsbudsjett 2020 for politikerne.

Tømming slamavskillere: Nordlia, Kapp, Sletta-Lena, Totenvika, Skreia, Øverskreien-Lensbygda, Starum-Bilitt, Sisselrotkampen, Ytre Kolbu, Øvre Kolbu, Kolbu, Totenåsen, Kraby-Stange.

Status per oktober 2019.

Fra og med 1.1.2020 er det en nyopprettet nemnd i det nye Innlandet fylke som behandler alle søknader om TT-kort.

Østre Toten kommune har en lekkasjeprosent på over 45 prosent på drikkevannsledningene. Lekkasjene er både på private stikkledninger og på det offentlige hovednettet.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter:

...til foreldre, foresatte og ansatte i barnehager og skoler i Østre Toten.

Det kan søkes om statlige spillemidler til: