Østre Toten kommune

I ukene 28, 29 og 30 er Lena helsestasjon stengt. Skreia helsestasjon er åpen og har helsestasjonstilbud til hele kommunen derfra.

I uke 31 er Skreia helsestasjon stengt, og Lena helsestasjon er åpen.

Både telefon 61 14 16 46 og 61 16 50 90 kan benyttes for å kontakte helsestasjonen alle ukene.

Det er påvist tilfeller av meslinger flere steder i Norge den siste tiden, og det er en del spørsmål fra publikum om dette etter alle avisoppslagene.

Vi kan ikke garantere for badetemperaturene, men vannprøver tatt tirsdag 4. juni viser at kvaliteten på badevannet er bra ved alle de offentlige strendene langs Mjøsa i Østre Toten. Det er altså bare å hoppe uti, hvis du hæler!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Det har vært utrolig mange som har vist interesse for å leie EL-sykkel i 14 dager på utstyrssentralen.

Informasjon til deg som skal ta norskprøve for voksne innvandrere i Østre Toten kommune.

Det har blant annet hersket usikkerhet rundt når grønnsaksdyrkere kan benytte vann fra Mjøsa til vanning etter at avløpsrenseanlegget på Skreia brant ned før jul, og urenset avløpsvann har rent ut i Mjøsa fram til og med 19. mars. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai.

Bedre skatteinngang er med på å gi et overskudd i regnskapet for 2018 i Østre Toten kommune. Regnskapet viser et overskudd på 15 millioner kroner. Resultatet kommer først og fremst av større skatt/inntektsutjamning med 10 millioner kroner.

Les mer i årsrapporten (PDF, 3 MB).

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Fant du det du lette etter?