Østre Toten kommune

Østre Toten kommune innfører telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger fra mandag 1. april 2019 til 17. mai 2019, eller inntil ny annonsering. Se liste over kommunale veger med aksellastrestriksjoner.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Sosiale medier og media for øvrig brukes til å debattere saken. Nedenfor er det svar på noen av disse innleggene.

Velkommen til foreldreforberedende kurs.

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil tømmekalenderen for 2019 av praktiske årsaker bli delt ut på nyåret. Tømmeappen Min renovasjon vil fungere som normalt.

Relevant link:

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Fant du det du lette etter?