Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

Velkommen til Trygghetssirkel-kurs for barnehageforeldre!

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter:

...til foreldre, foresatte og ansatte i barnehager og skoler i Østre Toten.

Det kan søkes om statlige spillemidler til:

Bedre skatteinngang er med på å gi et overskudd i regnskapet for 2018 i Østre Toten kommune. Regnskapet viser et overskudd på 15 millioner kroner. Resultatet kommer først og fremst av større skatt/inntektsutjamning med 10 millioner kroner.

Les mer i årsrapporten (PDF, 3 MB).

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil tømmekalenderen for 2019 av praktiske årsaker bli delt ut på nyåret. Tømmeappen Min renovasjon vil fungere som normalt.

Relevant link: