Østre Toten kommune

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud har lagt fram forslag til budsjett 2021 og Handlingsprogram og Økonomiplan for 2021-2024. Her kan du også se den digitale utgaven av forslaget.

Kommunedirektørens rapport per tredje kvartal omfatter økonomi og sykefravær.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Tiden nærmer seg den årlige vannmåleravlesingen.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?

Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med budsjett 2021.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.