Østre Toten kommune

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Mottatte listeforslag til kommunestyrevalget i Østre Toten kommune:

Østre Toten kommune innfører telerestriksjoner med tillatt akseltrykk på kommunale veger fra mandag 1. april 2019 til 17. mai 2019, eller inntil ny annonsering. Se liste over kommunale veger med aksellastrestriksjoner.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Sosiale medier og media for øvrig brukes til å debattere saken. Nedenfor er det svar på noen av disse innleggene.

Se handlingsprogram for 2019 - 2022 og budsjett 2019 med kommunestyrets budsjettvedtak i digital versjon.

Velkommen til foreldreforberedende kurs.

I forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter, Labo, er det ønskelig å få flyttet tre master.

Fant du det du lette etter?