Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Kommunestyret vedtok mandag kveld 22. mars 2021 lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte.

Status pr 29. januar 2021: Viktig å tegne avtale om fibertilknytning i Vestvegen/Lund-området nå.

Fra og med midnatt natt til lørdag 20. mars 2021 gjelder smitteverntiltak tilsvarende tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) i covid-19-forskriften for Østre Toten kommune.

Viktig informasjon om endringer av plasstørrelser i SFO for skoleåret 2021/2022. Les mer om endringene.

Grunnet dataangrep mot Østre Toten kommune, er helsestasjonens timelister nede.

Langtidsbeboere ved Labo og Fjellvoll er nå fullvaksinerte og det betyr at vi kan åpne noe for mer besøk.

... for Orkla Confectionery & Snacks, Skreia.

Status pr 23. februar 2021: Mange i Vestvegen/Lund-området har nå bestilt fibertilknytning, men det er fortsatt åpent for at flere tegner avtale.

I kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land er det politisk vedtatt å legge forslag til revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall ut til høring.

Høringsperioden settes til seks uker. Fristen for å fremme innspill i Østre Toten kommune er 21. april.