Østre Toten kommune

Hittil har Eidsiva Nett påvist kabler med egne ansatte i forbindelse med graving.

Tilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Østre Toten kommune, i samarbeid med Vestre Toten kommune, har fått tilsagn om økonomiske midler fra Oppland fylkeskommune og Nkom (staten) til å støtte utbygging av bredbånd i områder med ikke-tilfredsstillende dekning.

Fra og med 2. kvartal 2019 tilbyr vi månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter for de som ønsker det. 

Sosiale medier og media for øvrig brukes til å debattere saken. Nedenfor er det svar på noen av disse innleggene.

Horisont informerer på sin hjemmeside - https://www.hiks.no/: I forbindelse med at vi endrer på noen av rutegrensene våre fra 01.01.19, vil tømmekalenderen for 2019 av praktiske årsaker bli delt ut på nyåret. Tømmeappen Min renovasjon vil fungere som normalt.

Relevant link:

Det er flere forhold som gjør at Direktoratet for samfunnssikkerhet kommer med egenberedskapsråd til befolkningen. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

Jodtabletter er i reseptfritt salg. Helsedirektoratet anbefaler at voksne under 40 år, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme.

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling.