Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Det er registrert kjempebjørnekjeks en rekke steder i Østre Toten kommune. Arten er fremmed i Norge, og det er viktig å unngå at den sprer seg. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks er grunneiers ansvar.

Planen omfatter eiendommen til Kapp Bil og Karroseriverksted med tilgrensende areal, i nærområdet til Kapp melkefabrikk. Det skal legges til rette for 14 nye parkeringsplasser på arealet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill skal sendes til Feste Kapp AS innen 6. juni.

Planarbeidet ser du her. Og innspill sender du inn her.

Krisesledelsen i Østre Toten kommune har vurdert situasjonen i landbruksnæringen, og spesielt hensynet til bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Svarfrist: 1. oktober

Ledelsen i kommunen ønsker tilbakemeldinger fra alle ansatte om hvordan de opplever håndteringen av koronapandemien.

Svarfrist: Fredag 2. oktober

Det har vært stor pågang på utleie av sykkel i 14 dager for 100 kroner, og det er ikke lenger mulig å melde seg på da alle leieperiodene er fylt opp fra mai til og med september.

Det er stor sannsynlighet for vårflom i Mjøsa.

Østre Toten Eiendomsselskap har fått utarbeidet en mulighetsstudie om etablering av et lokalt biogassanlegg i Østre Toten basert på grønnsaksavfall og husdyrgjødsel.