Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Kompetanseløftet er et forsøk som skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Tilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig, kan søkes i Østre Toten kommune.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Nå kan du gå inn på http://labo.byggefilm.no/ og følge med på byggingen av vårt nye helse- og omsorgssenter. Hver dag legges det ut et nytt bilde.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. 

Fant du det du lette etter?