Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Planen omfatter eiendommen til Kapp Bil og Karroseriverksted med tilgrensende areal, i nærområdet til Kapp melkefabrikk. Det skal legges til rette for 14 nye parkeringsplasser på arealet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Det ønskes innspill til planarbeidet. Innspill skal sendes til Feste Kapp AS innen 6. juni.

Planarbeidet ser du her. Og innspill sender du inn her.

Det har vært stor pågang på utleie av sykkel i 14 dager for 100 kroner, og det er ikke lenger mulig å melde seg på da alle leieperiodene er fylt opp fra mai til og med september.

Kurset er et samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og barnehagene i Østre Toten og foregår på Skreia helsestasjon.

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Krisesledelsen i Østre Toten kommune har vurdert situasjonen i landbruksnæringen, og spesielt hensynet til bruk av utenlandsk arbeidskraft.

...av detaljreguleringsplan for Bakkelia.

Ole Magnus Stensrud (55) ble i kommunestyremøtet 6. mai ansatt som kommunedirektør. Han begynner 15. august.

Kunngjøring av endelig vedtatt plan.

Frist for å komme med merknader til planforslag er 15. april 2020. MERK: Folkemøtet 17. mars ble avlyst på grunn av koronavirus-utbruddet! Her ser du hva som ville blitt gjennomgått på det åpne folkemøtet. Les mer her!