Østre Toten kommune

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg skal dele ut trafikksikkerhetsprisen 2018.

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov fra og med 20. juli i år.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Kompetanseløftet er et forsøk som skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Nå kan du gå inn på http://labo.byggefilm.no/ og følge med på byggingen av vårt nye helse- og omsorgssenter. Hver dag legges det ut et nytt bilde.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.