Østre Toten kommune

Jodtabletter er i reseptfritt salg. Helsedirektoratet anbefaler at voksne under 40 år, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme.

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg skal dele ut trafikksikkerhetsprisen 2018.

I disse dager starter årets vaksinering mot sesonginfluensa for personer i risikogruppene ved legekontorene og helseinstitusjonene i Østre Toten.

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov fra og med 20. juli i år.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018.

Kompetanseløftet er et forsøk som skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Motta post fra Østre Toten kommune i Digipost eller e-Boks.

Fant du det du lette etter?