Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

På grunn av dataangrepet mot kommunens datasystemer er møteportalen nede. Til møteportalen er oppe igjen, finner du oversikt over politiske møter og sakspapirer i denne artikkelen.

Sommeren 2021 vil NIBIO gjennomføre kartlegging av humler og hekkende fugler i kulturlandskapet i Østre Toten. Dette kan gjøre at det observeres personer i jordbrukslandskapet særlig i perioden sent i mai og tidlig i juni.

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år.

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

Østre Toten kommune vil jobbe aktivt for å etablere en bedre dialog med både profesjonelle og private utbyggere. Bakgrunnen er en rapport som tar for seg samarbeidet mellom kommunen og utbyggere.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr kurs i kognitiv terapi for innbyggere i Østre Toten kommune som er over 16 år.

Status pr 23. februar 2021: Mange i Vestvegen/Lund-området har nå bestilt fibertilknytning, men det er fortsatt åpent for at flere tegner avtale.