Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Det er registrert kjempebjørnekjeks en rekke steder i Østre Toten kommune. Arten er fremmed i Norge, og det er viktig å unngå at den sprer seg. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks er grunneiers ansvar.

Som en del av en kommunal tiltakspakke utlyses en ekstraordinær støtte til lag, foreninger og arrangører på 300 000,-. Potten skal bidra til å dekke tapte inntekter/økte utgifter som følge av korona.

Det utlyses kr. 250 000,- kroner rettet mot profesjonelle kunst- og kulturaktører/arrangører, til utvikling av nye tiltak og aktiviteter for kulturlivet. Målet er å stimulere til og sikre utvikling og gjennomføring av tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres innenfor gjeldende rammevilkår og smittevernregime som målgruppe.

Østre Toten Eiendomsselskap har fått utarbeidet en mulighetsstudie om etablering av et lokalt biogassanlegg i Østre Toten basert på grønnsaksavfall og husdyrgjødsel.

Fra og med tirsdag 2. juni åpnes servicetorget igjen med fire timer hver dag. Alle møter skal være avtalt på forhånd. NAV Østre Toten har nye åpningstider.

Offentlig høring av endringsforslag.

Det er stor sannsynlighet for vårflom i Mjøsa.

På grunn av situasjonen knyttet til koronautbruddet blir det store endringer for årets folkehelsedager.