Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Østre Toten

Hva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt. Vi er en avdeling i enhet for spesialpedagogiske tjenester. 

Hvordan få tilbudet?

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. 

  • Alle kan henvende seg til PPT-tjenesten for å drøfte en sak anonymt. Dersom en ønsker hjelp med konkrete problemstillinger, sendes henvisningen på eget skjema 
  • Foresatte kan selv henvise barnet/eleven til PPT-tjenesten. Dersom skolen, barnehagen eller helsestasjonen henviser må det innhentes samtykke fra barnets/elevens foresatte.

Henvisningsskjema fås hos PPT-tjenesten eller i barnehagene/skolene. Det gis tilbakemelding om at henvisningen er mottatt, hvem som blir saksbehandler og eventuelt når saken ventes påbegynt.

Relatert link

Åpningstider

09:00 - 15:00

Kontakt

PP-tjenesten

Telefon: 61 14 15 00