Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Handlingsveileder - bedre tverrfaglig innsats

I Østre Toten Kommune skal modellen for bedre tverrfaglig innsats, BTI-modellen, brukes for å sikre tidlig innsats i arbeid med barn og unge

Modellen har en fast samarbeidsstruktur.  Den skal sikre at fagpersoner tidlig oppdager barn og unge som har utfordringer, og at de og deres foreldre skal få den hjelpen de har behov for til riktig tid.

Utfordringene kan for eksempel være av faglige, fysiske, sosiale eller følelsemessige forhold.

Utfordringene kan også være i forbindelse med akutt, kronisk eller annen alvorlig sykdom hos foreldrene.

Målgruppe

Barn, unge og deres familier

Målsetting

Kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats

Analyser undringen/mage-følelsen dinDel undringen Oppsummer/konkluderSnakk med barnet/ungdommer og/eller foreldrene Vurder behovet for tiltak Saken slutter Nivå 1 Skal det opprettes stafettlogg? Tiltak settes i verk/vurdering Skal andre involveres i innsatsen? Lokal innsats forsetter eller avsluttes Nivå 2 Skal det senes innkalling til koordinerende møte? Koordinerende møte Koordinert innsats blir iverksatt og vurdert Skal det sendes bekymringsmelding Undersøkelse barnevernstjenestenNivå 3 Forsatt koordinert innsats Tiltak/vurdering Saken avsluttes