Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Vannmåler

Alle abonnenter i Østre Toten kommune skal ha vannmåler, for å sikre at det betales riktig vann- og avløpsgebyr. Vannmålere utleveres kun til rørleggere og entreprenører.

Rørlegger må sende inn sanitærmelding for å få utlevert vannmåler.

Godkjent sanitærmelding medbringes til driftssentralen på Krabyskogvegen 300 ved uthenting av vannmåler.

Utfylling av sanitærmelding gjøres på gravemelding.no.

 

Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Varsel om avlesning blir sendt til abonnenter mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket. 
Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

Les mer om lese av vannmåler!

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723

Åpningstider

07:00 - 15:00 mandag-torsdag

07:00 - 13:15 fredag