Østre Toten kommune

Vannmåler

Alle abonnenter i Østre Toten kommune skal ha vannmåler, for å sikre at det betales riktig vann- og avløpsgebyr. Vannmålere utleveres kun til rørleggere og entreprenører.

Skjemaet skal fylles ut av ansvarlig rørlegger. Utfylt skjema medbringes til driftssentralen på Kraby ved uthenting av vannmåler.

Fyll ut øverste del, Eier av hus/eiendom der vannmåler skal plasseres, og underskriv.

Her finner du skjemaet - utlevering av vannmåler.

Tips:

Hvis du ønsker å maskinskrive i skjemaet, gjør du som følger: Åpne skjemaet. Lagre skjemaet på egen datamaskin. Deretter åpner du skjemaet igjen og velger funksjonen "Fyll ut og signer". Dobbelklikk der du ønsker å opprette tekstfelt. Når du er ferdig kan du skrive ut og/eller lagre dokumentet med din egen tekst inkludert. Du må ha installert siste versjon av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader for å kunne bruke funksjonen "Fyll ut og signer".

 

Vannmåleravlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Varsel om avlesning blir sendt til abonnenter mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket. 
Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723

Åpningstider

07:00 - 15:00 mandag-torsdag

07:00 - 13:15 fredag

Fant du det du lette etter?