Østre Toten kommune

Om Vann og avløp

Vår Vann og avløp avdeling sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg og utfører forvaltningsoppgaver knyttet til dette.

Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder avvik

Ved driftforstyrrelser vil du bli varslet på sms. 

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723