Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Om Vann og avløp

Vår Vann og avløp avdeling sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg og utfører forvaltningsoppgaver knyttet til dette.

Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder avvik

Ved driftforstyrrelser vil du bli varslet på sms. 

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter

Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723