Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skoletilhørighet - nærskoleprinsippet

I Østre Toten praktiseres «nærskoleprinsippet». Dette er omtalt i Opplæringsloven § 8-1: Østre Toten kommune har ikke gitt egen forskrift om skolekretsgrenser, det betyr at Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

De gamle skolekretsene er ikke førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn i vår kommune. Opplæringslovens bestemmelser om nærskole gjelder.

Endring av skolestrukturen

Kommunestyret fattet  24.06.2004 vedtak om å oppheve de skolekretsgrensene som hadde eksistert frem til da.  I 2005 ble det i kommunestyret  vedtatt endring av skolestrukturen i kommunen. Dette medførte at 12 barneskoler ble til 7. I vedtaket lå det at nærskoleprinsippet skulle gjelde. Det ble en overgangsordning for de barna som gikk på skolen da skolestrukturen ble endret, ved at etablerte klasser på skoler som ble nedlagt fikk holde sammen over til ny skole, selv om geografisk nærmeste skole kunne bli en annen for enkelte elever. På bakgrunn av dette har det for noen etablert seg en forståelse om at det er de gamle skolekretsene som er førende for hva som er nærskolen for det enkelte barn.

Geografisk nærmest hjemmet

Saken vedrørende  nærskole og tilhørighet ble behandlet i møte i Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring - (BOO) den 18.09.2017. Der slås det fast at det er nærskoleprinsippet som er gjeldende i Østre Toten kommune. Nærskolen er den skolen som ligger geografisk nærmest hjemmet, målt langs vinterbrøytet vei.  Er du usikker på hva som er din nærskole, kan du ta kontakt med skolekontoret 

Ved overgang til ungdomsskolen, følger alle elevene fra en barneskole over til samme ungdomsskole. Ved flytting til nytt bosted ved overgang fra barneskole til ungdomsskole, begynner eleven på den ungdomsskolen som de andre elevene i det nye nærmiljøet går på.

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 03
Mobil 907 23 499