Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1.trinn) og 4 km (2. til 10.trinn)

Kommunen melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Her finner du mer informasjon om skoleskyss og søknadsskjemaer - Innlandstrafikk

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 03
Mobil 907 23 499