Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Skolefritidsordning - SFO

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek , kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning 2018-2019 er 1. mars 2018.

Endre SFO-plass 

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, gjøres dette via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Priser og gebyrer 

Oversikt over priser og satser for skolefritidsordning i vår kommune.

Relaterte dokumenter 

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 03
Fant du det du lette etter?