Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skolefritidsordning - SFO

SFO skal gi barna omsorg, tilsyn og et variert aktivitetstilbud. SFO skal i henhold til opplæringsloven legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder og funksjonsnivå. SFO skal stimulere og legge til rette for fysisk aktivitet der også uteaktiviteter og lek er et reelt tilbud.

Søke SFO-plass

Søknad om plass i SFO sendes på elektronisk søknad via SFO-portalen. Søknadsfrist for skolefritidsordning 2020-2021 er 1. mars 2020.

Endre SFO-plass 

Hvis du ønsker å endre eksisterende SFO plass, gjøres dette via SFO-portalen.

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp SFO-plassen, gjøres dette via SFO-portalen.

Søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2.trinnselever (inntektsgradert)

Hvis du ønsker å søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. – 2.trinnselever gjør du dette i SFO-portalen.

Priser og gebyrer 

Oversikt over priser og moderasjoner for skolefritidsordning i vår kommune.

Relaterte dokumenter 

Sigrun Gudbrandsen Haug
Konsulent
E-post
Telefon 61 14 16 03
Mobil 907 23 499