Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Priser/gebyrer - brannvesenet

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Utrykning til unødige alarmer

Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.)

6230,-

 

Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt
Grunnlag Gebyr

Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet

875,-

Befaring vedr. branntekniske spørsmål

875,-

 

Utleie av materiell
Grunnlag Gebyr

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn

1144,-

Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn

632,-

Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn

117,-

 

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)
Grunnlag Gebyr

Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager

4408,-

Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager

3027,-

Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager

2806,-

Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager

1440,-

Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager

720,-

Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager

257,-

Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Nedbrenning av bygninger

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Årsvgifter automatiske varslingsanlegg

Grunnlag Gebyr

Prisgruppe 1:

Årsavgift automatiske varslingsanlegg

4122,-

Brannalarm, prisgruppe 2:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

 * Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m²

 * Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer

 * Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer

* Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger

* Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter

* Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter

8213,-

Brannalarm, prisgruppe 3:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²

* Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²

* Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²,  gjelder ved detekterte fellesarealer

* Idrettshaller

* Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter

* Garasjeanlegg inntil 5000 m²

* Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter

12336,-

Brannalarm, prisgruppe 4:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²

* Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter

* Garasjeanlegg over 5000 m²

*  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter

16458,-

Brannalarm, prisgruppe 5:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Kjøpesenter, mer enn 20 butikker

* Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²

* Sykehus

*  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter

20586,-

Brannalarm, Privatbolig/leilighet, pris gruppe 6

*  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen

4449,-

Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer, prisgruppe 7

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Brannalarm

4626,-

Innbrudd kommunale bygg, prisgruppe 8

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

2071,-

Heisalarm, prisgruppe 9

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

4122,-

Heisalarm, prisgruppe 10

* Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen

* Prisen gjelder pr. heis

2071,-
Tilknytningsgebyr brannalarm (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 2750,-

Endringsgebyr (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)

* Eierskifte

* Konvertering av alarmsender

* Endring av innganger/tillegg av innganger

Rabattsatser for storkunder:

Kunder med 5 objekt adresser eller mer: 15  % rabatt

1028,-


 

Tjenester knyttet til innbruddsalarm
Grunnlag Gebyr
Avtale om vakttelefon for innbruddsalarm 2029,-
Utrykning til innbruddsalarm, pr. utrykning 1014,-