Østre Toten kommune

Søknadsfrister 1. mars

Skatt og ligning

Endring av kontonummer ved skatteoppgjør

Fristen for å endre kontonummer avhenger av når du får skatteoppgjøret. For å være sikker bør du endre kontonummeret når du leverer skattemeldingen din. Er du for sent ute, får du pengene til den kontoen som sto på skattemeldingen din.

Her endrer du kontonummer for utbetaling av skattepenger.

Skatteoppkreveren hjelper med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skattekontoret hjelper med:

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

  • Kontonummer til Østre Toten skatteoppkreverkontor: 6345 06 05281

Mangler du kid-nummer?

Lag kid-nummer selv på skatteetaten.no

Arve Skredderbakken
Fagleder
E-post
Telefon 932 01 468
Mobil 932 01 468