Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som bedre avling, motvirker sur jord og reduserer kjøreskader. Det er stort behov for grøfting i vårt området og hydrotekniske tiltak vil med klimaendringene bli viktigere.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord er 2.000 kr pr.dekar ved systematisk grøfting og 30 kr pr.meter ved tilfeldig grøfting. Satsene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Vilkår for tilskudd:

  • det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord.
  • søknaden må være godkjent før grøftingen starter
  • det gis tilskudd til foretak som skal grøft egen eller leid jord det er tre års arbeidsfrist

Slik søker du?

For å søke elektronisk gå til Søknad om tilskudd til drenering, og legg ved kart med grøfteskisse. Grøfteskisse skal innehold inntegnede grøfter, vannretning, dimensjoner, kummer og rørutløp, grøfteavstand, filtermateriale, grøftedybde, grøftemetode, størrelse på feltet og beliggenhet.


(Blir det krysset av for JA i miljøvurderingsskjemaet kulturminner så gjelder følgende: I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.)

Kontakt

Sverre Dysthe
Telefon:
61 14 16 41 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)