Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Arenautvikling

Arenaer for kunst og kultur skal være attraktive, funksjonelle, og tilrettelagt for både frivillige og profesjonelle aktører.

Østre Toten kommune har gjennom "Kulturstrategi for Østre Toten 2018-2021" ønske om å videreutvikle, oppgradere og oppdatere viktige arenaer for kulturlivet i kommunen, Peder Balke-senteret, Kapp Melkefabrikk og Østre Toten kulturhus. Ikke minst er det viktig å sørge for god digital infrstruktur knyttet til disse. I tillegg har vi Godshuset og miljøet rundt Lena stasjon og Lenaparken med stort potensiale som sosial og kulturell møteplass. Utviklingen av disse arenaene kan øke mangfoldet, nyskapingen og tilfanget av kulturopplevelser til innbyggerne i kommunen.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331
Fant du det du lette etter?