Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Arenautvikling

Arenaer for kunst og kultur skal være attraktive, funksjonelle, og tilrettelagt for både frivillige og profesjonelle aktører.

Østre Toten kommune har gjennom "Kulturstrategi for Østre Toten 2018-2021" ønske om å videreutvikle, oppgradere og oppdatere viktige arenaer for kulturlivet i kommunen, Peder Balke-senteret, Kapp Melkefabrikk og Østre Toten kulturhus. Ikke minst er det viktig å sørge for god digital infrstruktur knyttet til disse. I tillegg har vi Godshuset og miljøet rundt Lena stasjon og Lenaparken med stort potensiale som sosial og kulturell møteplass. Utviklingen av disse arenaene kan øke mangfoldet, nyskapingen og tilfanget av kulturopplevelser til innbyggerne i kommunen.

Kjersti Marie Krageberg
Leder
E-post
Telefon 992 33 331
Mobil 992 33 331