Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset på Skreia er hele bygdas storstue. Det inneholder kino, konsert, teatersal, grendelokale, bar og kafélokale.

Fra 01.10.2016 tok Foreningen Østre Toten kulturhus over ansvar for driften av huset, som fram til denne dato hadde vært i kommunalt drevet. Østre Toten kommune er fortsatt eier av huset.

Foreningen Østre Toten Kulturhus er en frivillig organisasjon som har som formål å drifte all aktivitet i Østre Toten Kulturhus, herunder utleie av selskapslokaler og kulturlokaler, arrangering av konserter og lignende, drift av kino og kafe. 

For mer informasjon om aktiviteter på kulturhuset, se Østre Toten kulturhus sin facebookside. 

Her finner du informasjon om leie av kulturlokalene

Thomas Nygaard
Kontaktperson for Foreningen Østre Toten kulturhus
E-post
Mobil 917 96 744