Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Musikkrådet

ØstreToten musikkråd er et rådgivende organ for Østre Toten kommune. Musikkrådet velger sitt styre fra kor og korps i kommunen og er høringsorgan i saker som har med musikk å gjøre. 

Østre Toten kommune yter årlige tilskudd til de lokale musikkorganisasjonene. Østre Toten musikkråd avgir uttalelse og foreslår fordeling før behandling i kultur-, bygde- og næringsutvalget. Ved behov innhenter kulturetaten også råd hos Østre Toten musikkråd i andre saker som gjelder fritidsmusikklivet.

Musikkrådet skal være pådriver mot politikerne i musikkpolitiske og andre saker som har betydning for det frivillige musikkorganisasjonslivet. Det største arrangementet som musikkrådet er ansvarlig arrangør for er Konsertvikua hvert år, i uke 44.

Samarbeidsavtale

Det er utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom Østre Toten kommune og musikkrådet   (PDF, 227 kB)

Kontakt

Jimmy Høiberget

Leder av Østre Toten musikkråd

Send e-post

Mobil 

48316830