Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Dagtilbud

Hva er dagtilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagsenter for eldre er et tilbud om sosialt fellesskap, meningsfulle aktiviteter og oppfølging av ernæring. Kommunen har et eget dagsenter for personer med demens.

Hvem kan søke 

Hjemmeboende eldre og /eller uføre med behov for et sosialt tilrettelagt dagtilbud

Kriterier/vilkår 

  • Underskrevet søknad må foreligge fra søker evt. verge.
  • Søker må ha folkeregistrert adresse i kommunen.
  • Søker må ha behov for og kan nyttiggjøre seg et sosialt miljø ved deltakelse i aktiviteter og måltider. Bruker må medbringe nødvendig personlig utstyr som medisiner, skift av klær, bleier og annet nødvendig utstyr.
  • For å kunne hente bruker er det en forutsetning at vegen til din bolig er fremkommelig
  • Det gis transport til og fra dagtilbudet

Slik søker du 

Du må fylle ut elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut skjemaet elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller ildelingsenheten vår.

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena