Østre Toten kommune

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

TT-ordningen er et transporttilbud med drosje beregnet på personer som har en funksjonshemming  som gjør det vanskelig å benytte offentlig transport. Personer som blir godkjent som TT-brukere får tildelt et kort med en bestemt kronesum de kan benytte til drosje i løpet av et år. TT-kort er beregnet brukt til sosiale aktiviteter, kulturarrangement og fritidsreiser.

Om tjenesten 

Oppland fylkeskommune er ansvarlig for TT-ordningen og tildeler midler, kommunene administrerer ordningen og godkjenner TT-brukere. Forflytningshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke kommunen om å bli godkjent som bruker. TT-ordningen er ingen lovpålagt tjeneste.

Hvem kan søke 

Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer over 10 år bosatt i Oppland, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Det skal være et varig behov for individuelt tilrettelagt transport, og den som søker skal være i stand til å benytte seg av tilbudet.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadskjema for TT-kort​​​​​​​, og sende dette til kommunes tildelingsenhet. 

  • Postadresse: Postboks 24, 2851 Lena 

Det er viktig at søknaden er godt utfylt og beskriver funksjonshemningen og utfordringene ved å benytte offentlig transport, i tillegg kan det være behov for erklæring fra lege eller annen behandler.

Klagemulighet 

Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovensregler.

For mer informasjon

 

Kontakt

Tildelingsenheten

Send e-post

Telefon 948 60 733

Fant du det du lette etter?