Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Logopedi

Logopedi handler om utredning, terapi og kompensatoriske teknikker for vansker med kommunikasjon, spising og svelging. Det er lege som henviser til logopedibehandling/undersøkelse.

Kommunen har ingen kommunalt ansatt logoped for voksne. Personer som har behov for logopedibehandling henvises til privatpraktiserende logopeder.

Personen tar selv kontakt med aktuell logoped og avtaler time. Logopeden vurderer henvisningen, sender inn papirer til Helfo og ordner med vedtak om logopedhjelp.

Privatpraktiserende logopeder i nærområdet

Tildelingsenheten i kommunen kan gi mer informasjon og bistå i formidlingen, ta kontakt med oss på telefon 948 60 733.

Kontakt

Tildelingsenheten

Send e-post

Telefon 948 60 733