Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Miljørettet helsevern

Med miljørettet helsevern forstås kartlegging, rådgivning og myndighetsutøvelse i forhold til ulike miljøforhold som har betydning for helsen.

Oppgavefeltet ivaretas gjennom et samarbeid mellom kommuneoverlegen og det interkommunale selskapet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn (GHMT).

Ved behov involveres også andre tjenesteområder eller etater.

Hovedoppgavene

 • Barn og elevers inneklima og sikkerhet i barnehager og skoler
 • Støy
 • Luftforurensing
 • Drikkevann (Mattilsynet har det primære tilsynet med kommunalt drikkevann)
 • Friluftsbad og bassengbad
 • Radon og annen stråling
 • Skadedyr og hygieniske ulemper ved dyrehold
 • Hygieniske forhold ved avfallsbehandling
 • Helseforhold i div. kommunal planlegging
 • Hygieniske og helsemessige forhold ved campingplasser, solarier, frisørsalonger og lignende
 • Ulykkesforebygging

For mer informasjon se Gjøvikregionen helse-og miløtilsyn sin hjemmeside. 
 

Rebecca Setsaas
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 952 89 535
Mobil 952 89 535