Østre Toten kommune

Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Henvendelsen blir vurdert av kvalifisert personell. Hvis det er behov for hjelp blir hjemmesykepleien kontaktet.

Østre Toten kommune har trygghetsalarm som en frivillig ordning, trygghetsalarm er ikke en helsetjeneste. 

Hvem kan søke?

Hjemmeboende som på grunn av helsemessige forhold, dette kan for eksempel være fall, hjelp til toalettbesøk o.l  har behov for rask kontakt med/bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som ikke er i stand til å kunne varsle ved hjelp av telefon.

Slik søker du 

Du må fylle ut søknadskjema for helse- og omsorgstjenester, og sende dette til kommunes tildelingsenhet. 

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Priser for trygghetsalarm finner du her.

 

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 948 60 733
Fant du det du lette etter?