Østre Toten kommune

Om fysio- og ergotjenesten

Avdelingen består av kommunale fysio- og ergoterapitjenester, Frisklivssentralen og private fysioterapeuter.

Tjenestenes oppgaver er hjemlet i helse og omsorgstjenestelover § 3-2, hovedsakelig i punktene 1, 4 og 5.

  • Helsefremmende og forebyggende tjenester
  • Utredning, diagnostisering og behandling
  • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Vi ønsker å bidra til at alle innbyggere i kommunen opplever mestring, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.Tjenestene som tilbys er både individrettet og gruppebasert.

Egenandel fysioterapi finner du på nettsiden til helsenorge.

Vi har også seniortilbud innen trim og fysisk aktivitet.

Følg gjerne Totenterapeutene på facebook.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:00

Kontakt oss på mobil

482 04 214

Adresse

Besøksadresse

Sykehjemsvegen 18

2850 Lena

Fant du det du lette etter?