Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes helse og utvikling, samt forebygge sykdom og skade, i samarbeid med foreldrene og skolens lærere til beste for elevene. Skolene har oversikt over når helsesykepleier er tilstede. Ellers kan helsesykepleier kontaktes på helsestasjonen.

Arbeidsområder for helsesøster i skolehelsetjenesten:

  • Rutinemessig undersøkelse av alle barn på 2. trinn.
  • Samtale med alle barn på 6. trinn
  • Samtale med alle elever på 9. trinn
  • Oppfølging av enkeltelever på alle trinn ved behov
  • Tilbud om vaksinasjon

De videregående skolene har egen helserådgiver.

Fant du det du lette etter?