Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes helse og utvikling, samt forebygge sykdom og skade, i samarbeid med foreldrene og skolens lærere til beste for elevene. Skolene har oversikt over når helsesøster er tilstede. Ellers kan helsesøster kontaktes på helsestasjonen.

Arbeidsområder for helsesøster i skolehelsetjenesten:

  • Rutinemessig undersøkelse av alle barn på 2. trinn.
  • Samtale med alle barn på 6. trinn
  • Samtale med alle elever på 9. trinn
  • Oppfølging av enkeltelever på alle trinn ved behov
  • Tilbud om vaksinasjon

De videregående skolene har egen helserådgiver.

Fant du det du lette etter?