Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevenes helse og utvikling, samt forebygge sykdom og skade, i samarbeid med foreldrene og skolens lærere til beste for elevene. Skolene har oversikt over når helsesykepleier er tilstede. Ellers kan helsesykepleier kontaktes på helsestasjonen.

Arbeidsområder for helsesøster i skolehelsetjenesten:

  • Rutinemessig undersøkelse av alle barn på 2. trinn.
  • Samtale med alle barn på 6. trinn
  • Samtale med alle elever på 9. trinn
  • Oppfølging av enkeltelever på alle trinn ved behov
  • Tilbud om vaksinasjon

De videregående skolene har egen helserådgiver.