Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Familieteam

Familieteamet i Helsestasjonstjenesten er et lavterskeltilbud som tilbyr utvidet støtte og veiledning til familier som ønsker det.

Familieteamet består av veiledere med ulik veiledningskompetanse. Fokus i arbeidet er den enkeltes mulighet til mestring.

Arbeidsområder

  • Foreldreveiledning, endringsarbeid
  • Rådgivning
  • Samtaler med barn og ungdom
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler

Målet

  • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
  • fremme god psykisk helse hos barn og unge
  • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer

Tilbudet er ment for

  • Familier eller enkeltpersoner, som kan kontakte oss selv.
  • Samarbeidspartnere, som kan henvende seg til oss på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp.
Ida Aaslund
Veileder
E-post
Telefon 902 13 313
Mobil 902 13 313
Mette Vestengen
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 61 16 50 90
Lene Slettum
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 61 14 16 46
Maren Jordfald Overn
Veileder
E-post
Mobil 468 34 166