Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Asyl- og flyktninghelsetjenesten

Helsesykepleier er på asylmottaket to ganger i uka.

Helsesykepleier har helseintervju med alle nye beboere i mottak, og oppfølgingssamtaler ved behov. Helsestatus kartlegges i forhold til fysisk og psykisk helse.

Barn 0-18 år får tilbud om helseundersøkelse på helsestasjonen ved ankomst. Videre følges vanlige rutiner for helsestasjonskontroller.

Lovpålagt vurdering av tuberkulosestatus av alle som kommer til mottaket eller bosettes i kommunen, etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Vaksinering

Vaksinestatus vurderes.

  • Alle tilbys MMR og poliovaksine.
  • Tilbud om vaksine mot hepatitt B til alle under 25 år, og til nærkontakter til hepatitt B smitteførende personer.
Anne-Grete Flatabø Engtrø
Helsesykepleier
E-post
Telefon 61 14 16 46
Mobil 907 52 841

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 20
2850 Lena

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

E-post: helsestasjon@ostre-toten.kommune.no