Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Asyl- og flyktninghelsetjenesten

Helsesykepleier er på asylmottaket to ganger i uka.

Helsesykepleier har helseintervju med alle nye beboere i mottak, og oppfølgingssamtaler ved behov. Helsestatus kartlegges i forhold til fysisk og psykisk helse.

Barn 0-18 år får tilbud om helseundersøkelse på helsestasjonen ved ankomst. Videre følges vanlige rutiner for helsestasjonskontroller.

Lovpålagt vurdering av tuberkulosestatus av alle som kommer til mottaket eller bosettes i kommunen, etter Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Vaksinering

Vaksinestatus vurderes.

  • Alle tilbys MMR og poliovaksine.
  • Tilbud om vaksine mot hepatitt B til alle under 25 år, og til nærkontakter til hepatitt B smitteførende personer.
Anne-Grete Flatabø Engtrø
Helsesykepleier
E-post
Telefon 907 52 841
Mobil 907 52 841

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 20
2850 Lena

Brev til helsestasjonstjenesten sendes til

Helsestasjonstjenesten i Østre Toten
Postboks 24
2851 Lena

E-post: helsestasjon@ostre-toten.kommune.no