Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Kommunale selskaper

Østre Toten kommune har – sammen med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen - vedtatt en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeider.

Østre Toten kommune har eierandeler i:

Interkommunale selskaper

 • GLT-Avfall IKS
 • Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
 • Innlandet Revisjon IKS
 • Mjøslab IKS

Aksjeselskaper

 • KUF-fondet Innlandet AS
 • Topro AS
 • ATS Gjøvik/Toten AS
 • Mjøsmuseet AS
 • AS Oplandske Dampskibsselskap
 • Eidsiva Energi AS
 • Kapp Næringshage AS
 • Lena Produkter AS (LePro)
 • Østre Toten Eiendomsselskap AS

Østre Toten Boligstiftelse

Stiftelsen er ikke eid av Østre Toten kommune, men er indirekte under kommunal styring da boligstiftelsens styre velges av Østre Toten kommunestyre.

Vertskommunesamarbeider

 • Interkommunal legevakttjeneste - Vertskommune er Gjøvik
 • Interkommunal innkjøpsfunksjon - Vertskommune er Gjøvik

Andre selskapsformer

 • Biblioteksentralen AL
 • KLP – Kommunal Landspensjonskasse