Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Lokal innsats forsetter eller avsluttes

Tiltakene, eventuelt avslutning av tiltak, må drøftes med barnet/ungdommen og/eller foresatte og tjenestestedsleder. Tiltakene kan opprettholdes som lokal innsats, avsluttes eller andre tjenester kan inkluderes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene. Se Lovdata for melde- og avvergelsesplikt.

Linker: