Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Pilegrimsleden

Østre Toten har 58,2 km med pilegrimsled gjennom kommunen.
Leden er en vandring gjennom kultur- og naturlandskapet, og går hovedsakelig på gutuer, gårdsveier og grusveier.

Pilegrimsleden gjennom kommunen er basert på 130 grunneieravtaler. Skjøtsel, merking og skilting er satt bort til Lepro AS.

Her er noen av vandrerutene langs leden i Østre Toten beskrevet.

 


 

Sverre Dysthe
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 468 41 498
Mobil 468 41 498
Kari Kveine
Konsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488