• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Integreringstilskudd

Informasjon

Lag og foreninger kan søke om tilskudd med integrering som formål. Det overordnede målet med ordningen er å bekjempe utenforskap og bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lag og foreningers ordinære aktivitetstilbud.

Integreringsmidler kan gis til lag og foreninger som jobber helt eller delvis innenfor Østre Toten kommunes grenser. Unntatt fra denne tilskuddsordningen er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkesinteresse eller deres økonomiske interesser. Spørsmål som gir innsyn i enkeltpersoners økonomiske forhold henvises til NAV.

Det kan søkes støtte til:

  1. informasjonstiltak med mål om å generere aktivitet og engasjement
  2. aktiviteter, tiltak og arrangementer med integrering som hovedmål

Lag og foreninger som mottar integreringstilskudd rapporterer tilbake på bruk av midlene.

De som mottar kommunalt tilskudd forplikter seg til å akseptere ledsagerbevis.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader