• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.


Personvernerklæring

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss i Østre Toten Kommune. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte av kommunen, og at du kjenner til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen beskriver generelt hvordan Østre Toten kommune behandler personopplysningene du oppgir i våre digitale skjemaer. Vårt mål er å sikre at personvernet ivaretas i samsvar med krav til behandling av personopplysninger, jfr. personopplysningsloven.

Det er Østre Toten kommune som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn, registreres og lagres. Alle personopplysninger vil bli behandlet med fortrolighet og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av tjenesten du søker om.

Når du har fylt ut og sendt inn søknadsskjemaet til oss, har du samtidig samtykket i at dine personopplysninger kan mottas og behandles av oss.

Formålet med behandling av personopplysninger

Personopplysningene du blir bedt om å oppgi i skjemaet gjør det mulig for oss å saksbehandle din søknad etter relevant lovverk. Vi samler inn kun de personopplysningene som trengs for å behandle din konkrete søknad. Innhenting og behandling av sensitive personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger, kan bare utføres dersom det er helt nødvendig for formålet med behandlingen, jfr. personvernforordningen art. 9.


Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningsloven kapittel 3 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. Personopplysninger kan i hovedsak bare behandles så fremt du har gitt ditt samtykke, hvis ikke annet hensyn ligger til grunn, jfr. personvernforordningen art. 6.

Innhenting av personopplysninger

For å logge deg på våre digitale skjemaer kreves innlogging med e-post eller ID-porten. Dette er nødvendig for å sikre identifisering i forbindelse med saksbehandlingen.


De nødvendige personopplysningene innhentes først og fremst fra deg når du søker på en tjeneste. Om nødvendig for å behandle søknad, eller for å kunne levere ønsket tjeneste, kan kommunen innhente personopplysninger fra andre offentlige myndigheter. Det kan for eksempel være Folkeregisteret eller Kontakt- og reservasjonsregisteret.


Hvilke personopplysninger behandler vi?


* Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse


* Personopplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn og statsborgerskap


* Personopplysninger knyttet til ytelser du benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak og renovasjon


Utlevering av opplysninger

For å kunne levere ønsket tjeneste kan kommunen i noen tilfeller overføre personopplysninger til andre instanser som NAV, sykehus, direktoratet eller lignende. En slik overføring av personopplysninger til eksterne leverandører reguleres av en databehandleravtale mellom kommunen og den eksterne virksomheten.


Lagring av personopplysninger

Dersom du logger deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjemadialogen og eventuelt hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysningene du har tastet inn vil ligge lagret på Acos AS sin server, og vil ikke være tilgjengelige for mottaker i kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at mottaker kan behandle opplysningene. Velger du å avbryte utfyllingen vil skjemaet mellomlagres på din brukerprofil og må evt. slettes fra din side selv.

Via tilgangsstyring sørger kommunen for at bare de personene som har tjenstlig behov for disse personopplysningene får tilgang til dem. I våre arkiv blir personopplysningene oppbevart så lenge som det er behov for det, for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, og/eller i samsvar med norsk lov, jfr. arkivloven §6. 


Dine rettigheter

* Du har når som helst rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt i forbindelse med dine personopplysninger.

* Du kan be om innsyn i alle opplysningene vi behandler om deg.

* Du kan be om å få rettet eller supplert personopplysninger om deg som er feilaktige eller mangelfulle.

* I gitt situasjoner kan du be om å få slettet personopplysninger om deg selv.

* I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av personopplysninger om deg.

* Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver, eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av personopplysninger om deg.

* Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

* Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen.


Allmennhetens innsyn

Hovedregelen i Offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelig. Din henvendelse til oss vil også være offentlig, uansett hvilken form den kommer i. Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte personopplysninger. De blir unntatt fra offentlighet.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvern kan du kontakte vårt personvernombud, Inger Cock-Olsen:

* E-post: inger.cock-olsen@ototen.no

* Telefon: 905 30 952