• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Informasjon

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er utrykkelig tillatt etter lov eller forskift. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfult for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Noen har tillatelser til kjøring på barmark og snøføre, ifølge lov om motorferdsel i utmark og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Det må søkes i god tid før planlagt kjøring. Det må påregnes tre ukers behandlingstid i de tilfeller kommunal tjenestemann har delegert oppgaven. Det gjelder hovedsakelig kjøring på snøføre og helikoptertransport.

Søknader om dispensasjon for særlig behov og kjøring på barmark må sendes inn i god tid før eventuell kjøring da disse sakene kun behandles på fastsatte møtedatoer i KBN (kultur-, bygde- og næringsutvalget), senest én - 1 - måned før aktuell møtedato. Møtedatoer kunngjøres på kommunens hjemmesider under «Møteplaner» det aktuelle året.

Søknadsfrist for transport på barmark kommende sesong er 1. april. Alle søknader skal være skriftlige, og skjemaet som er laget for dette skal brukes.

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn krever at det brukes verneutstyr når det kjøres snøskuter.

Tidsavgrensning:            

All kjøring er forbudt mellom klokka 23.00 og klokka 07.00 alle dager, og mellom klokka 10.00-15.00 på søn- og helligdager. 2. påskedag kan kjøring starte klokka 12.00. Kjøring med snøskuter er tillatt til og med 30. april, så lenge det er snøforhold til det.

Unntatt fra kjøretidsbegrensningene er kjøring som nevnt i nasjonal forskrift, opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader