• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven vedrørende søknad om tillatelse til tiltak i henhold til kapittel 20 og 21, og godkjenning av foretak og ansvarsrett i henhold til kapittel 22-24.

Dette skjemaet samordner søknad i henhold til forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Skjemaet skal benyttes ved utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomheter med et utslipp på mindre enn 50 pe (personekvivalenter), og gjelder ved:

  • Etablering av nye utslipp
  • Vesentlig økning av eksisterende utslipp
  • Rehabilitering av eksisterende utslipp, herunder utslipp i forbindelse med gjenoppbygging etter brann eller rivning.

Skjemaet gjelder ikke ved påkobling til offentlig vann- og avløpsnett.

Fullstendig søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 behandles innen seks uker. Ufullstendige søknader og behandling av søknad om unntak fra forskriftskravene kan gå ut over 6 uker. Forurensningsforskriften krever 4 ukers høringsfrist til naboer, eller samtykke fra naboer, før søknad kan behandles.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Ansvarlig: Østre Toten kommune | Telefon: 61 14 15 00 | Epost: postmottak@ostre-toten.kommune.no