• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg

Informasjon

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kapittel 12. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven vedrørende søknad om tillatelse til tiltak i henhold til kapittel 20 og 21, og godkjenning av foretak og ansvarsrett i henhold til kapittel 22-24.

Dette skjemaet samordner søknad i henhold til forurensningsforskriften og plan- og bygningsloven.

Skjemaet skal benyttes ved utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomheter med et utslipp på mindre enn 50 pe (personekvivalenter), og gjelder ved:

  • Etablering av nye utslipp
  • Vesentlig økning av eksisterende utslipp
  • Rehabilitering av eksisterende utslipp, herunder utslipp i forbindelse med gjenoppbygging etter brann eller rivning.

Skjemaet gjelder ikke ved påkobling til offentlig vann- og avløpsnett.

Fullstendig søknad i samsvar med standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 12 behandles innen seks uker. Ufullstendige søknader og behandling av søknad om unntak fra forskriftskravene kan gå ut over 6 uker. Forurensningsforskriften krever 4 ukers høringsfrist til naboer, eller samtykke fra naboer, før søknad kan behandles.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader