Kommunal vei

Vedlikehold av veger

Kontaktinformasjon:

For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no.

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, men unngå detaljerte personopplysninger når du tar kontakt med kommunen via e-post eller kontaktskjema.

Telefon:
61 14 15 00 (sentralbordet)

Postadresse:
Postboks 24
2851 Lena

Besøksadresse:
Rådhusgata 20
2850 Lena

Kort faktainfomasjon:
Kommunen eier, drifter og vedlikeholder i overkant av 100 kilometer med veger. Det kommunale vegnettet består av rene kjøreveger, gang/sykkelveger langs fylkesveger samt en del veger i boligfelt.

Snørydding og vintervedlikehold av disse er også kommunens ansvar. I tillegg så omfatter tjenesten også en del parkeringsplasser. Alt vedlikehold utføres av innleide kontraktører.

Her planlegges og utføres prosjekter og nyanlegg innen vei.

MERK: Henvendelser om fylkes- og riksveger skal rettes til Statens Vegvesen.
Telefon: 815 22 000.

( Skriv ut Skriv ut