Vannkvalitet

Drikkevannet i Østre Toten kommune har god kvalitet, og er helsemessig trygt. 

Kvalitet på vannet analyseres ukentlig, der vi sjekker innhold av bakerier og utvalgte kjemiske stoffer slik som regelverket krever.

pH til vannet er svakt basisk og ligger like overkant av 8. 

Med vår hardhet på vannet skal det ikke være nødvendig å tilføre salt i vaskeprosessen. Vann fra Østre Toten vannverk har en hardhet på ca ca. 1 dH (tyske grader.) 

( Skriv ut Skriv ut