Vann, avløp og renovasjon

Vår Vann og avløp avdeling sikrer at innbyggerne får rent og nok vann. Vi planlegger, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsanlegg og utfører forvaltningsoppgaver knyttet til dette.

Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder avvik:

Ved driftforstyrrelser vil du bli varslet på sms. 

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter:

( Skriv ut Skriv ut