Østre Toten kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket er 1. mars

Valg 2019

I høst skal det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Østre Toten kommune gjennomføres valget over to dager, søndag 8. september og mandag 9. september. Hvis du vil stemme til begge valgene, må du gjøre det samtidig. Velgere som er manntallsført i Østre Toten kommune stemmer til kommunestyrevalget i Østre Toten kommune og fylkestingsvalget i Innlandet fylke.

Her kan du lese om fylkestingsvalget på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune.

Den norske Kirke gjennomfører kirkevalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Du finner mer informasjon om kirkevalget på kirkens hjemmeside eller ved å ta kontakt med det lokale kirkekontoret. 

Valg 2019

Valgresultat kommunestyrevalget i Østre Toten kommune

Se valgdirektoratets side for valgresultater

Kommunestyret i perioden 2019-2023 består av følgende representanter:

Arbeiderpartiet:

Guri Bråthen

Tom Svellet

Kjetil Bakke

Birgit Finstad

Venke Fossumstuen

Lars Bjerke

Astrid Senstad

Viktor Nyhus

Anne Lundhagebakken

Nils Brodal

Tove Mette Sandvik

Fremskrittspartiet:

Tor Gaute Lien

Roger Høiberg

Høyre:

Tove Beate Skjolddal Karlsen

Arve Morten Granum

Einar Nordengen

Miljøpartiet De Grønne:

Grete Antona Nilsen

Rødt:

Stein Trygve Stabekk

Senterpartiet:

Bror Helgestad

Frøydis Barstad

Ole Harald Fjeldstad

Mina Emilie Gaarder

Linda Suleng

Tåle William Willerud

Ane Dyste Dewisme

Trond Ulsrud

Bjørn Dystebakken

Sosialistisk Venstreparti:

Jørn Grøtberg

Venstre:

Kristin Jess-Bakken

 

Manntall og stemmerett

Hva er et manntall og er jeg innført der?

Har jeg stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget?

Du har stemmerett/er manntallsført i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni. Dersom du er usikker på hvor du er folkeregistrert som bosatt, må du ta kontakt med Skatteetaten/Folkeregisteret slik: 

Dersom du fyller stemmerettsvilkårene, men har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år sammenhengende, må du søke om innføring i manntallet i den kommunen du sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er del av deres husstand. Les mer om dette og last ned søknadsskjema for innføring i manntallet på Valgdirektoratets hjemmeside.

Dersom du mener at du, eller noen annen, er feilaktig innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes per post til Østre Toten kommune v/ valgstyret, postboks 24, 2851 Lena.

Hjelp til å stemme
Generelt om forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved å møte opp i et forhåndsstemmemottak i en kommune eller en utenriksstasjon. Du trenger altså ikke å avgi forhåndsstemme i den kommunen du har stemmerett/er manntallsført da forhåndsstemmer til andre kommuner blir sendt per post. 

Les mer om forhåndsstemmer/forhåndsstemming

Tidlig forhåndsstemming innenriks fra 1. juli

Du kan avgi tidlig forhåndssstemme i perioden 1. juli - 9. august på hverdager.

Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti/gruppe som stiller til valg i din kommune og har ikke mulighet til å gi personstemmer til kandidater. Stemmeseddelen din vil bli lagt i en konvolutt sammen med et valgkort som skrives ut på stedet. Dette gjøres fordi vi må registrere at du har stemt når vi får tilgang til manntallet. Stemmen din vil bli behandlet på en slik måte at ingen vil vite hva du har stemt på. 

Les mer om tidlig forhåndsstemming.

Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli

Du kan forhåndsstemme utenriks fra 1. juli ved å ta kontakt med en stemmemottaker på en utenriksstasjon. Se nærmere informasjon på Valgdirektoratets hjemmeside

Dersom du oppholder deg på et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker, kan du brevstemme. Nødvendig valgmateriell vil fås ved de fleste utenriksstasjoner. Dersom du ikke får tak i offisielt valgmateriell, må du ordne nødvendig materiell selv. Valgdirektoratet legger ut veileder for brevstemming på sin hjemmeside i forkant av valget.

Forhåndsstemming fra 12. august

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

Bo- og servicesentrene

På bo- og servicesentrene skal det være forhåndsstemmegiving. Det bekjentgjøres ved oppslag når og hvor forhåndsstemmnegivingen skal skje.

Forhåndsstemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegiving, kan be om å forhåndsstemme der de oppholder seg. Kontakt servicetorget på tlf. 61 14 15 00 innen 4. september 2019 klokka 15:00 for å melde fra om et slikt behov.

Ved forhåndsstemmegiving må legitimasjon og valgkort være med.

Forhåndsstemmegiving er mulig på følgende steder fra 12. august til 6. september 2019:

Sted Periode Ukedager Tidsrom
Servicetorget 12.08. - 31.08. mandag-fredag kl.09-15
Biblioteket 12.08. - 18.08.

mandag

tirsdag-fredag

kl.10-19

kl.10-15

  19.08. - 06.09.

mandag - torsdag

fredag

kl.10-19

kl.10-16

Forhåndsstemme hjemme

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmelokale, eller et valglokale på valgdagen, kan du be om å få stemme hjemme. 

Ta kontakt med Østre Toten kommune på telefon 61 14 15 00 innen tirsdag 3. september klokka 15.00 for å gjøre avtale om hjemmestemming.

Stemme på valgdagene 8. og 9. september
  • Søndag 8. september klokka 14:00-18:00
  • Mandag 9. september klokka 09:00-20:00

Stemmelokalene på valgdagene er:

  • Bygdestua
  • Østre Toten kulturhus
  • Kolbu skole
  • Kapp melkefabrikk
Valgstyret

Valgstyrets møtebok fra kommunestyrevalget 2019.

Valgstyret i Østre Toten kommune består av politikerne som sitter i formannskapet, med ordfører Guri Bråthen som leder.