Østre Toten kommune

Brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall

I kommunestyret 4. april 2013 ble det vedtatt å åpne for brenning av halm, rydningsvirke, bråte og hageavfall fra og med 15. mars til 31. mai. Brenning på lørdager, søndager og offentlige fridager er ikke tillatt. Det er forbudt å brenne etter klokka 19.00. Les mer her!

Valg 2019

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 klokka 12.00.

Her kan du lese om fylkestingsvalget på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune.

Valg 2019

Frister
  • Frist for innlevering av listeforslag - 1. april 2019 klokka 12:00
  • Frist for tilbakekalling av listeforslag - 23. april 2019
  • Frist for å søke fritak for kandidater - 1. mai. 2019
  • Godkjenning av valglister er innen 1. juni 2019 (jf. Valgloven § 6-6 (2)). Senest 1. juni skal de godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) legges ut til gjennomsyn, jf. Valgloven § 6-7.
Valgstyret

Valgstyret i Østre Toten kommune består av politikerne som sitter i formannskapet, med ordfører Guri Bråthen som leder.

Hvem kan velges til kommunestyret?

Hvem som kan velges til kommunestyret står i valglovens § 3-3.

Fant du det du lette etter?