Østre Toten kommune

Koronautbruddet

Her finner du oppdatert informasjon og tiltak om koronautbruddet i Østre Toten kommune.

Mistenker du at du er smittet med covid-19?

Ta kontakt med din fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113.

 

HUSK: Det viktigste du kan gjøre for å forhindre smittespredning er å være
nøye med håndhygienen, host i papir eller albukroken og ikke ta deg i ansiktet!

Østre Toten læringssenter

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne - i tillegg til etablering- og bosettingsansvar for flyktninger.

Hva tilbyr vi?

Den kommunale voksenopplæringen er hjemlet i Opplæringslovens § 4A-1 "Rett til grunnskoleopplæring for vaksne" og § 4A-2 "Rett til spesialundervisning på grunnskolens område".

i § 4A-1:
Voksne som trenger grunnskoleopplæring, også innvandrere, har rett til slik opplæring.
Retten gjelder de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

i § 4A-2:
Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Ann Kristin Enger
Leder
E-post
Telefon 61 14 16 07
Mobil 902 54 762
Ingebjørg Habbestad
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 61 14 16 02
Mobil 412 09 550

Åpningstider

08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 906 18 874 / 61 14 17 32

E-post: resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no