Østre Toten kommune

FORTSATT anbefaling om å koke vannet

Nå (lørdag 29. februar) har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går, og den viser forekomster av bakterier. Vi leverer ny prøve i dag og i morgen. Vann- og avløpsenheten anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes. Drikkevannet kan være forurenset. Se mer her!

Østre Toten læringssenter

Læringssenteret har opplæringsansvar for norsk grunnskole og samfunnskunnskap for voksne - i tillegg til etablering- og bosettingsansvar for flyktninger.

Hva tilbyr vi?

Den kommunale voksenopplæringen er hjemlet i Opplæringslovens § 4A-1 "Rett til grunnskoleopplæring for vaksne" og § 4A-2 "Rett til spesialundervisning på grunnskolens område".

i § 4A-1:
Voksne som trenger grunnskoleopplæring, også innvandrere, har rett til slik opplæring.
Retten gjelder de fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

i § 4A-2:
Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Ann Kristin Enger
Leder
E-post
Telefon 61 14 16 07
Mobil 902 54 762
Ingebjørg Habbestad
Undervisningsinspektør
E-post
Telefon 61 14 16 02
Mobil 412 09 550

Åpningstider

08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 906 18 874 / 61 14 17 32

E-post: resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no