Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Priser/gebyrer - landbruk

Grøfteplaner, tekniske miljøtiltak
Grunnlag Gebyr
Utarbeidelse av grøfteplaner (planlegging og oppmåling) - pr. time - inkl. merverdiavgift. 575,-
Planlegging av tekniske miljøtiltak - pr. time - inkl. merverdiavgift. 575,-

 

Gjødselplanlegging
Grunnlag Gebyr
Bruk uten husdyr - inkl. merverdiavgift. 1073,-
Bruk med husdyr - inkl. merverdiavgift. 1456,-

 

Konsesjonsgebyr - fastsettes av Landbruks- og matdepartementet
Grunnlag Gebyr
Søknad om deling av eiendom (Lov om jord § 12) - ikke mva. 2000,-
Søknad om konsesjon - 3 promille av kjøpe- eller leiesum (ikke mva.) Minimum 1500
Maksimum 5000,-
Fant du det du lette etter?