Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned
Omsorgsbolig Pris
Kapp - stor leilighet - 40 kvm.  8076,-
Kapp - liten leilighet - 25 kvm.  4955,-
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 7658,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7413,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.)  7841,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.)  7005,-

 

Korttidsopphold
Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fra departementet 165,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 188,-

 

Hjemmetjenester
Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 210,-
Inntekt 2-3 G  1403,-
Inntekt 3-4 G   2282,-
Inntekt 4-5 G  3016,-
Inntekt 5 G 3842-
Timepris ved selvkost 528,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 250,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 193,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem  105,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)  116,-
Frokost 28,-
Kveldsmat 29,-
Full kost - matabonnement 4595,-
Matabonnement - kun middag 2343,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser 165,-
Vask av tøy per mnd.  439,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  3772,-
Fant du det du lette etter?