Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned

Omsorgsbolig Pris
Fjellvoll - 40 kvm., to rom u/strøm 7873,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7620,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg. 8060,-
Fjellvoll - Fjellstua leil nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2. etg. 7201,-
Fjellvoll - Bokollektiv med mulighet for heldøgns tjenester 5200,-

 

Korttidsopphold

Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fastsatt av staten 170,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 194,-
Dag-/nattopphold - makssats fastsatt av staten 90,-

 

Vederlagsberegning for opphold i institusjon

Egenbetaling for langtids- og korttidsopphold i over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.

 

Hjemmetjenester

Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 210,-
Inntekt 2-3 G  1443,-
Inntekt 3-4 G   2346,-
Inntekt 4-5 G  3101,-
Inntekt 5 G 3950-
Timepris ved selvkost 542,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 257,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 198,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem - fra 2020 kun med utlevering av middag 90,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)  119,-
Frokost 29,-
Kveldsmat 30,-
Full kost - matabonnement 4723,-
Matabonnement - kun middag 2408,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser 165,-
Vask av tøy per mnd.  452,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  3878,-