Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned
Omsorgsbolig Pris
Kapp - stor leilighet - 40 kvm.  8076,-
Kapp - liten leilighet - 25 kvm.  4955,-
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 7658,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7413,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.)  7841,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.)  7005,-

 

Korttidsopphold
Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fra departementet 165,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 188,-

 

Hjemmetjenester
Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 210,-
Inntekt 2-3 G  1403,-
Inntekt 3-4 G   2282,-
Inntekt 4-5 G  3016,-
Inntekt 5 G 3842-
Timepris ved selvkost 528,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 250,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 193,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem  105,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)  116,-
Frokost 28,-
Kveldsmat 29,-
Full kost - matabonnement 4595,-
Matabonnement - kun middag 2343,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser 165,-
Vask av tøy per mnd.  439,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  3772,-