Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4296,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 8592,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 18,21
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 431,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 225,-
Fant du det du lette etter?