Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4296,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 8592,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 18,21
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 431,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 225,-
Fant du det du lette etter?