Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4640,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 9280,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 19,44
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 465,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 7281,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 7281,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 243,-