Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - forurensning

Gebyr med hjemmel i Forurensningsloven
Grunnlag Gebyr
Relatert link: Forurensningsloven
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4296,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 8592,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 18,21
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 431,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 6742,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 225,-