Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 606,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 606,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1093,-
Fresing av skorstein/pipe 1489,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1051,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1051,-
Fant du det du lette etter?