Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Priser/gebyrer - feiing og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 606,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 606,- (engangsgebyr per feiing)
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1093,-
Fresing av skorstein/pipe 1489,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1051,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1051,-
Fant du det du lette etter?