Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Priser/gebyrer - brannvesenet

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Utrykning til unødige alarmer

Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.)

6061,-

 

Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt
Grunnlag Gebyr

Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet

851,-

Befaring vedr. branntekniske spørsmål

851,-

 

Utleie av materiell
Grunnlag Gebyr

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn

1144,-

Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn

615,-

Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn

114,-

 

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)
Grunnlag Gebyr

Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager

4288,-

Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager

2945,-

Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager

2730,-

Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager

1401,-

Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager

700,-

Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager

250,-

Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Nedbrenning av bygninger

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Automatiske varslingsanlegg
Grunnlag Gebyr
Årsavgift for alarmkunder (institusjoner, næring, borettslag, skoler, barnehager m.v.)
Standardabonnement:
Brannalarm + 1 valgfri alarmtype
4066,-

Tillegg for utvidet abonnement:
3. og 4. alarminngang - pris pr. inngang

1694,-
Tillegg for utvidet abonnement:
5. og flere alarminngangere - pris pr. inngang
847,-

 

Årsavgift heisalarm
Grunnlag Gebyr
Heisalarm 1694,-
Tillegg for årsavgift for 2. og flere heisalarmer (pris pr. inngang) 745,-
Årsavgift for teknisk alarm 1694,-

 

Tilknytningsgebyr til 110-sentral
Grunnlag Gebyr

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m²

4010,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

 * Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m²

 * Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer

 * Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer

* Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger

* Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter

* Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter

7990,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²

* Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²

* Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²,  gjelder ved detekterte fellesarealer

* Idrettshaller

* Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter

* Garasjeanlegg inntil 5000 m²

* Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter

12000,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²

* Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter

*Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter

*Garasjeanlegg over 5000 m²

*  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter

16010,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Kjøpesenter, mer enn 20 butikker

* Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²

* Sykehus

*  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter

20025,-

Brannalarm, Privatbolig/leilighet, kvartalsavgift pris gruppe 6

*  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen

4328,-

Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Brannalarm

4500,-

Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

2015,-

Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

4010,-

Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10

* Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen

* Prisen gjelder pr. heis

2015,-
Tilknytningsgebyr brannalarm (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) 2500,-

Endringsgebyr (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet)

* Eierskifte

* Konvertering av alarmsender

* Endring av innganger/tillegg av innganger

Rabattsatser for storkunder:

Kunder med 5 objekt adresser eller mer: 15  % rabatt

1000,-

 

Merknader

Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr til 110-sentralen ved tilknytning første gang.

Alle alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang.

 

Tjenester knyttet til innbruddsalarm
Grunnlag Gebyr
Avtale om vakttelefon for innbruddsalarm 1974,-
Utrykning til innbruddsalarm, pr. utrykning 987,-
Fant du det du lette etter?