Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Priser/gebyrer - bevillingsgebyr - salg/skjenke - tobakksvarer

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter   0,21
Gruppe 2 0,58
Bevillingsgebyr for salg 1660,-

 

Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) per vareliter   0,48
Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) per vareliter   1,26
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol, per vareliter 4,16
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum per år 5200,-
Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, per benyttelse 370,-

 

Avleggelse av prøve
Grunnlag Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr 400,-

 

Relatert link: 

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

 

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakksforskriften)
Grunnlag Gebyr
Tilsynsavgift for salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 2000,-
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 1200,-
Fant du det du lette etter?