Østre Toten kommune

Anbefaler at vann som brukes til drikke og matlaging kokes

 

Nå har vi fått svar fra MjøsLab på vannprøven fra i går. Den viser ingen forekomst av bakterier. Vi har levert ny prøve i dag, som vi får svar på i morgen. Dersom den også viser null forekomst av bakterier, sender vi ut SMS-varsling om at vannet er friskmeldt. Se mer her!

Priser/gebyrer - bevillingsgebyr - salg/skjenke - tobakksvarer

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter   0,22
Gruppe 2 0,60
Bevillingsgebyr for salg 1700,-

 

Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) per vareliter   0,49
Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) per vareliter   1,29
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol, per vareliter 4,27
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum per år 5300,-
Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, per benyttelse 380,-

 

Avleggelse av prøve
Grunnlag Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr 400,-

 

Relatert link: 

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

 

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakksforskriften)
Grunnlag Gebyr
Tilsynsavgift for salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 2000,-
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder - kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - årlig avgift 1200,-