Østre Toten kommune

Frist for å søke årets kulturmidler er 1. april

Østre Toten kommune utlyser med dette årets kulturmidler. Ordningen gjelder tilskudd til allment kulturarbeid, barn og unge,
musikk og idrett.    Les mer her!

Barnehagene

Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 2990,- 2093,- 1495,-
80 % plass 2841,- 1989,- 1421,-
60 % plass 2243,- 1571,- 1122,-

Merk:

Ekstradag: 340,-

Barnehagene har ulike satser for matpenger.

Det er maksimalpriser på foreldrebetaling, og som kommunestyret vedtar.  

Fant du det du lette etter?