Østre Toten kommune

Statusoppdatering etter at Skreia avløpsrenseanlegg ble totalskadd av brann

Alle som har vann fra det kommunale vannverket har trygt drikkevann. Østre Toten kommune overvåker situasjonen nøye, og vil raskt informere om situasjonen skulle endre seg. Det tas ut hyppige prøver av råvann fra 200 meters dyp, og av drikkevannet ved vannverket på Kapp.  Les mer!

Barnehagene

Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 2990,- 2093,- 1495,-
80 % plass 2841,- 1989,- 1421,-
60 % plass 2243,- 1571,- 1122,-

Merk:

Ekstradag: 340,-

Barnehagene har ulike satser for matpenger.

Det er maksimalpriser på foreldrebetaling, og som kommunestyret vedtar.  

Fant du det du lette etter?