Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Priser inkl. merverdiavgift.

 

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. prosjekt 27542,-
Kategori 2: eneboliger 9722,-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 4861,-

 

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr normalforbrukere 2758,-
Fastgebyr storforbrukere over 15000 kubikk 116878,-
Pr. kubikk for normalforbrukere 20,29
Pr. kubikk for storforbrukere over 15.000 kubikk 11,66
Gebyr for flere regninger til samme gnr./bnr. 936,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1298,-
Gebyr for ekstra vannmåler 213,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 655,-
Kontrollgebyr for vannmålere (der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 2093,-

 

Avløpsgebyr
Engangsgebyr ved tilknytning Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virskomhet, pris pr. prosjekt 41094,-
Kategori 2: eneboliger 16439-
Kategori 3: flerleilighetsbygg, rekkehus, utleieboliger med flere enn 2 leiligheter og fritidsboliger/hytter 8220,-

 

Årsgebyr avløp
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr 3348,-
Per kubikk 29,56

 

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr med WC (4 kubikk) 3165,-
Årsgebyr uten WC (2 kubikk) 1581,-
Ekstratømming per kubikk 792,-
Tømming lukkede anlegg - per kubikk 654,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 648,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsb. på Totenåsen) 389,-

 

Avfallsgebyr husholdningsavfall
Grunnlag Gebyr
Fellesutgifter søppelrenovasjon 994,-
Kjøkkenavfall 80 liter, 2. hver uke 977,-
Kjøkkenavfall 140 liter, 2. hver uke 1244,-
Kjøkkenavfall 240 liter, 2. hver uke 1879,-
Kjøkkenavfall 360 liter, 2. hver uke 3009,-
Plast- og restavfall 80 liter, 4. hver uke 697,-
Plast- og restavfall 140 liter, 4. hver uke 1143,-
Plast- og restavfall 240 liter, 4. hver uke 1794,-
Plast- og restavfall 360 liter, 4. hver uke 2839,-
Plast- og restavfall 660 liter, 4. hver uke 4800,-
Plast- og restavfall 1000 liter, 4. hver uke 6986,-
Henteavstand inntil 20 meter 199,-

 

Private avløpsanlegg
Grunnlag Gebyr
Etter plan- og bygningsloven §20-3 jf.§20-1 for bygging av anlegg 4223,-
Etter forurensningsloven §52a for utslippstillatelse 4053,-
Tilsynsgebyr for kontroll av de private avløpsanleggene etter §4 i Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg - per år 406,-
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723

Fant du det du lette etter?