Østre Toten kommune

Tid for å lese av vannmåleren

For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesingen, tar Østre Toten kommune i bruk SMS-varsling. Les mer!

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned
Omsorgsbolig Pris
Kapp - stor leilighet - 40 kvm.  7856,-
Kapp - liten leilighet - 25 kvm.  4820,-
Balke - leilighet 1-5 - 55 kvm.  8587,-
Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, 21-23  5640,-
Balke - leilighet 17-20 5022,-
Balke - leilighet 24-28 - 50 kvm. 7759,-
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 7450,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7211,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.)  7627,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.)  6814,-

 

Korttidsopphold
Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fra departementet 154,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 183,-

 

Hjemmetjenester
Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 200,-
Inntekt 2-3 G  1365,-
Inntekt 3-4 G   2220,-
Inntekt 4-5 G  2934,-
Inntekt 5 G 3738-
Timepris ved selvkost 513,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 388,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 188,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem  102,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)  112,-
Frokost 27,-
Kveldsmat 28,-
Full kost - matabonnement 4470,-
Matabonnement - kun middag 2279,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser - makssats fra departementet   400,-
Vask av tøy per mnd.  427,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  3669,-
Fant du det du lette etter?